Search
humanfactor

Hem

Direkt från kund till smältverk
Human Factor AB har fokus på blybatteriåtervinning där materialet går direkt från kunder till smältverk. Bolaget är en av Vinnings avsättningskanaler där fler av koncernens bolag samlar in blybatterier som sedan säljs vidare till smältverk i Polen, Baltikum eller i Sverige för framställning av återvunnet bly.

Överlägsen transportlogistik
Human Factor har under flera år byggt upp fina transportsystem till smältverk i Europa för att säkerställa en bra hantering av bly.

För Vinning är hållbarhet av högsta prioritet och att med Human Factors verksamhet kunna bidra till att enbart återvunnet bly används har stor betydelse för den totala cirukulära produktionen.    Läs mer om Vinning AB på  www.vinning.se.